April 10, 2016

Uputstvo za takmičare

Pravila

Pravo učešća na Vinskoj trci uživanja imaju svi prijavljeni stariji od 18 godina. Deca od 14 do 18 godina mogu učestvovati samo uz pisanu saglasnost roditelja/staratelja. Deca mlađa od 14 godina mogu učestvovati isključivo uz prisustvo punoletne osobe.

Svaki učesnik mora da nosi isključivo na grudima startni broj pod kojim je prijavljen, u suprotnom biće diskvalifikovan.

Zabranjeno je prenositi startne brojeve na druge osobe.

Trkači su dužni da se kreću isključivo označenom stazom trke i da poštuju upute organizatora, redara i volontera pored staze.

Učesnici trke trče na vlastitu odgovornost. Organizatori ne snose nikakve pravne i materijalne posledice u slučaju telesne povrede trkača ili štete nastale na njegovoj opremi, niti za dela trkača prema drugim trkačima ili trećim osobama.

Učesnik može odustati od trke i nije u obavezi da o tome obavesti organizatora. U slučaju odustajanja ili nemogućnosti da učestvuje u trci usled nepredviđenih okolnosti, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.

Spisak svih učesnika Vinske trke Palić 2021 s postignutim rezultatima biće objavljen na sajtu Vinskog maratona.

Uputstva

Trkači dolaze u Zonu za takmičare na Velikoj terasi počev od 8:00, a najkasnije do 10:00 časova. Tu im na raspolaganju stoji garderobni prostor u kom mogu lične stvari da predaju volonterima. Preuzete stvari stavljaju se u kesu obeleženu startnim brojem vlasnika, a koju takmičar preuzima po završetku trke na istom mestu, isključivo uz svoj startni broj.

U Zoni za takmičare učesnici mogu da koriste lekarsku pomoć.

Svaki takmičar nosi isključivo startni broj pod kojim je prijavljen, u suprotnom biće diskvalifikovan. Takmičarski broj obavezno staviti na grudi.

Pri zauzimanju startne pozicije elitni takmičari stoje u prvom redu iza linije starta, a svi ostali iza njih.

Trkači su dužni da prate uputstva voditelja i sudija na startu. Trkači koji ponašanjem narušavaju raspored i red na startu biće udaljeni i diskvalifikovani.

Start trke je u 11:00 časova.

Svi takmičari moraju da prođu kontrolna mesta na stazi. Ukoliko takmičar iz bilo kog razloga nije evidentiran na tim kontrolnim mestima gubi plasman i rezultat.

Vremenski limit za istrčavanje staze je tri sata i svaki takmičar koji do 14:00h stigne na cilj dobiće medalju o učešću na Vinskoj trci uživanja.

Trkači kojima je to potrebno mogu se na stazi javiti redarima ili volonterima na okrepnim stanicama i tu sačekati prevoz do Zone za takmičare ili zdravstvene ustanove (u slučaju potrebe).

Po prolasku kroz cilj svim učesnicima su na raspolaganju okrepa, medicinska pomoć i toalet.

Proglašenje prva tri takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji na Vinskoj trci uživanja održaće se u 13:30h.

Category:
Vinski Maraton - Palić, Subotica